Teenused

  • Vee- ja kanalisatsioonirajatiste alased konsultatsioonid ja projektijuhtimine
  • Vee- ja kanalisatsioonirajatiste sise- ja välisvõrkude projekteerimine
  • Automaatika- ja nõrkvoolusüsteemide projekteerimine
  • Automaatika- ja nõrkvoolusüsteemide alased konsultatsioonid, projektijuhtimine ning teostus
  • Lisaks omame kindlaks kujunenud partnereid, kellega koostöös pakume ka teede, gaasivarustuse, soojusvarustuse ning tugev- ning nõrkvoolu projekteerimist

Merindorfi registreeringud majandustegevuse registris

  • EEP001629 Projekteerimine
  • EEJ001983 Ehitusjuhtimine
  • EPE000503 Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine
  • EEO001936 Omanikujärelvalve