Referentsid

Meie referentsid:

Töö Tellija Aasta
Uusmäe detailplaneeringu maa-ala teede ja tehnovõrkude projekt. (vesi, kanalisatsioon, teed, küttevarustus) põhiprojekt Saku Korterid OÜ 2018
Küti arendusala teede ja tehnovõrkude projekt. (vesi, kanalisatsioon, elektrivarustus, sidekanalisatsioon, välisvalgustus, küttevarustus) põhiprojekt (töös) AS Yit Ehitus 2018
Tallinna Saksa Gümnaasiumi rekonstrueerimine. (vesi, kanalisatsioon, hoonesisene veevarustus ja kanalisatsioon) põhiprojekt Conarte OÜ 2018
Jüri Tervisekeskus ja keskusala. Teede ja tehnovõrkude projekt. (vesi, kanalisatsioon, elektrivarustus, sidekanalisatsioon, välisvalgustus, küttevarustus) põhiprojekt Kauss Arhitektuur OÜ 2018
Nuia tn 2, 4, 6, 8 kinnistute tehnovõrkude projekt. (vesi, kanalisatsioon, elektrivarustus, sidekanalisatsioon, välisvalgustus) põhiprojekt Arhitekt11 OÜ 2018
Hansa tee 1, 2, 4, 8, 10 kinnistute teede ja tehnovõrkude projekt. (vesi, kanalisatsioon, teed, gaasivarustus, elektrivarustus, sidekanalisatsioon, välisvalgustus) tööprojekt AS Yit Ehitus 2017
Lagedi lasteaia veevarustuse ja kanalisatsiooni projekt. (vesi, kanalisatsioon, hoonesisenene veevarustus ja kanalisatsioon) tööprojekt Conarte OÜ 2017
Allika tee 6 kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni projekt. (vesi, kanalisatsioon) põhiprojekt Kaamos Ehitus OÜ 2017
Pikk tn 69//Tolli tn 1 kinnistu teede ja tehnovõrkude. (vesi, kanalisatsioon, teed, soojusvarustus) põhiprojekt Restor AS 2017
Ehitajate tee 60 hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni. (hoonesisenene veevarustus ja kanalisatsioon) põhiprojekt Energiapartner OÜ 2017
Uusmäe tn 8 kinnistu teede ja tehnovõrkude projekt. (vesi, kanalisatsioon, teed, soojusvarustus, hoonesisenene veevarustus ja kanalisatsioon) põhiprojekt Saku Majad OÜ 2017
Pae promenaadi veevarustuse ja kanalisatsiooni projekt. (vesi, kanalisatsioon, sademeveekanalisatsioon) põhiprojekt Roadplan OÜ 2017
Saviliiva tee 2a, 4b ja 8d kinnistu ning lähiala detailplaneeringu tänava maa-ala tehnovõrkude projekt. (vesi, kanalisatsioon, teed, gaasivarustus, elektrivarustus, sidekanalisatsioon, välisvalgustus) tööprojekt Savikullaliivaaugu OÜ 2016
Tapa Väljaõppekeskuse masinapargi hoiuplatsi tehnovõrkude projekt. (veevarustus ja kanalisatsioon) põhiprojekt Conarte OÜ 2016
Uusmäe tn 6 hoone tehnovõrkude projekt. (veevarustuse ja kanalisatsiooni sisevõrk) põhiprojekt Saku Korterid OÜ 2016
J. Laidoneri plats 8 hoone rekonstrueerimise projekt. (veevarustuse ja kanalisatsiooni sisevõrk) põhiprojekt Astlanda Ehitus OÜ 2016
Lõokese tn 5 kinnistu tehnovõrkude projekt. (veevarustuse ja kanalisatsiooni välisosa ja hoone sisesed võrgud) põhiprojekt Energiapartner OÜ 2016
Algi tn 59 kinnistu teede ja tehnovõrkude projekt. (vesi, kanalisatsioon, teed, soojusvarustus, gaasivarustus, elektrivarustus, sidekanalisatsioon, välisvalgustus) tööprojekt AS Yit Ehitus 2016
Kevade tn 3a kinnistu tehnovõrkude projekt. (vesi, kanalisatsioon, soojusvarustus, elektrivarustus) põhiprojekt Restor OÜ 2016
Baltic Agro büroo-, lao- ja teenindushoone. (vesi, kanalisatsioon, teed) tööprojekt Baltic Agro OÜ 2016
KORTERELAMU, Vesivärava tn 40. Teede ja tehnovõrkude projekt. (vesi, kanalisatsioon, soojusvarustus, teed) tööprojekt Arhitektibüroo Allan Strus OÜ 2015
Sõjakooli tn 12, 12A, 12B, 12C ja Sammu tn 6, 6A, 6B hoonete teede ja tehnovõrkude projekt. (vesi, kanalisatsioon, soojusvarustus, sidekanalisatsioon, teed) tööprojekt Marsi Elu OÜ 2015
Suur-Ameerika tn 1/Väike-Ameerika tn 2 kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni projekt. Tööprojekt Fund Ehitus OÜ 2015
Rehe põik 2 kinnistu tehnovõrkude ja teede projekteerimise projekt. (vesi, kanalisatsioon, soojusvarustus, sidekanalisatsioon, teed) tööprojekt Kaamos Ehitus OÜ 2015
Kotka tn 12// Spordi tn 11 kinnistu tehnovõrkude projekt. Hoonesisene veevarustus ja kanalisatsioon.
Põhiprojekt
Võidujooksu OÜ 2015
Tallinna ringtee. Väo-Lagedi teelõigu km 0,6-6,0 tehnilised projektid. Veevarustus ja kanalisatsioon.
(vesi ja kanalisatsioon) tööprojekt
Selektor Projekt OÜ 2015
Poordi tn 1 kinnistu teede ja tehnovõrkude projekt (vesi, kanalisatsioon, soojusvarustus, gaasivarustus, sidekanalisatsioon, teed) tööprojekt Arhitektuuribüroo Pluss OÜ 2015
Lilleoru detailplaneeringu ala veevarustus ja kanalisatsiooni projekt (vesi, kanalisatsioon) põhiprojekt SR Veod OÜ 2015
Veskilise tn 7, 9 teede ja tehnovõrkude projekt (vesi, kanalisatsioon, soojusvarustus, sidekanalisatsioon, tänavavalgustus, teed) tööprojekt Roopa Arendus OÜ 2014
Pajuniidu kinnistu tehnovõrkude ja teede projekt (vesi, kanalisatsioon, sidekanalisatsioon, tänavavalgustus, teed) tööprojekt Lucca Kodu OÜ 2014
Jahu tn 1a kinnistu teede ja tehnovõrkude projekt (vesi, kanalisatsioon, soojusvarustus, sidekanalisatsioon, tänavavalgustus, teed) tööprojekt AS Merko Ehitus Eesti 2014
Mäepere tn. teede ja tehnovõrkude projekt (vesi, kanalisatsioon, gaasivarustus, sidekanalisatsioon, tänavavalgustus, teed) tööprojekt Ringvald Infra OÜ 2014
Järveotsa tee 50a, 50b, 50c kinnistute veevarustuse, kanalisatsiooni ja sidekanalisatsiooni projekt (vesi, kanalisatsioon, sidekanalisatsioon) tööprojekt Favorte OÜ 2014
Tallinna Lastehaigla C- korpus, Tervise tn 28 (vesi, kanalisatsioon) tööprojekt Astlanda Ehitus OÜ 2014
Sikuti tn 15 kinnistu tehnovõrkude projekt(vesi, kanalisatsioon, gaasivarustus, küte, ventilatsioon, jahutus) tööprojekt Arhitektibüroo Allan Strus OÜ 2014
Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas. Veevarustus ja kanalisatsioon.
Sademevee kanalisatsiooni pumpla (Veerenni tänava kergliiklustee tunnel) ekspertarvamus
(sademevesi)
Tallinna Kommunaalamet 2014
Saviliiva tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu maa-ala vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitorustike projekt (vesi, kanalisatsioon, gaasivarustus) tööprojekt Tehnovõrkude Ehituse OÜ 2013
Viru Jalaväepataljoni uue 240 kohaga kasarmu veevarustuse, õppehoone veevarustuse, kanalisatsiooni ja soojustrassi projekteerimise projekt (vesi, kanalisatsioon, soojusvarustus) tööprojekt Sirkel & Mall OÜ 2013
Ämari lennuvälja uue 240 kohaga kasarmu veevarustuse, kanalisatsiooni ja soojustrassi projekteerimise projekt (vesi, kanalisatsioon, soojusvarustus) tööprojekt Sirkel & Mall OÜ 2013
Haapsalu lasteaia ”Vikerkaar” rekonstrueerimine. Eriosade projekteerimise projekt (vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon, välisvalgustus, elekter) põhiprojekt Sirkel & Mall OÜ 2013
Kose tee 3a kinnistu KVÜÕA Lahingukooli õppehoone veevarustuse, kanalisatsiooni ja soojustrassi projekteerimise projekt ( veevarustus, kanalisatsioon, soojusvarustus) tööprojekt Sirkel & Mall OÜ 2013
Paepargi tn 57 kinnistu jaoks veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise projekt(vesi, kanalisatsioon) tööprojekt OÜ Constancia 2013
Roo tee 1 ja Paldiski mnt 150 kinnistute tehnovõrkude ja teede projekt (vesi, kanalisatsioon, gaas, sidekanalisatsioon, tänavavalgustus, teed) tööprojekt SRV Harku Maja OÜ 2013
Kehtna põhikooli rekonstrueerimise eriosade projekt (vesi, kanalisatsioon, küte, ventilatsioon, elekter) põhiprojekt Kehtna Vallavalitsus 2013
Tondi kvartali detailplaneeringu ala teede ja tehnovõrkude (vesi, kanalisatsioon, küte, sidekanalisatsioon, tänavavalgustus) tööprojekt Pro Kapital Grupp AS 2012
Saueaugu 9 detailplaneeringu ala teede ja tehnovõrkude (vesi, kanalisatsioon, gaas, sidekanalisatsioon, tänavavalgustus) tööprojekt Mandri Vara OÜ 2012
Tabasalu keskasula vee- ja kaugküttetrasside tööprojekt OÜ Strantum 2012
Smuuli tee, Narva mnt, Vana-Kuuli tn veeringistuse tööprojekt ELL Kinnisvara OÜ 2012
Uuslinna tn 10 vee- ja kanalisatsioonitorustike välisvõrkude tööprojekt Astlanda Ehitus OÜ 2012
Audru valla asulate (9 küla) vee- ja kanalisatsioonirajatiste (torustikud, 5 reoveepuhastit, 4 joogivee puurkaev-pumplat) eelprojekt Audru Vallavalitsus 2011
Olgina aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike, puurkaevude ning II astme pumpla koos veetöötlusega tööprojekt AS KA-Vaiko 2011
J.Köleri ja F.R.Faehlmanni tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise tööprojekt AS Tallinna Vesi 2011
Vasara, Alasi ja Kopliranna tänavate vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise tööprojekt AS Tallinna Vesi 2011
Mehhatroonikumi hoone vee- ja kanalisatsioonitorustike välisvõrkude tööprojekt YIT Ehitus AS 2011
Tiiu tn ja Pille tn I ja II ehitusetapi vee- ja kanalisatsioonitorustike tööprojekt AS Telora-E 2011
Musta Luige ärihoone vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude tööprojekt Nordlin Ehitus OÜ 2011
Vabaõhumuuseumi tee gaasitorustiku tööprojekt Tehnovõrkude Ehituse OÜ 2011
Tedre tn 55 detailplaneeringu ala vee-, reoveekanalisatsiooni-, sadeveekanalisatsiooni- ning sidekanalisatsiooni välisvõrkude ja kergliiklustee tööprojekt Merko Ehitus AS 2011
Helmiku tee 71 detailplaneeringu ala vee-, reovee- ning sadeveetorustike eelprojekt Mark Invest OÜ 2011
Pärnu mnt ning raudtee vahelise detailplaneeringu ala vee- ja kanalisatsioonitorustike, puurkaev-pumpla ning reovee peapumpla tööprojekt Chester Universal OÜ 2010
Paldiski mnt ja Tähetorni tn vaheliste detailplaneeringu alade veetorustike modelleerimine ning skeemi koostamine Favorte OÜ 2010
Vana-Rannamõisa tee, Trahteri tn piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike tööprojekt Tehnovõrkude Ehituse OÜ 2010
Vabaõhumuuseumi tee vee- ja kanalisatsioonitorustike tööprojekt Tehnovõrkude Ehituse OÜ 2010
Kammelja tn – Nata tn piirkonna vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitorustike tööprojekt Tehnovõrkude Ehituse OÜ 2010
Lepiku tee 42 arendusala vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitorustike tööprojekt Tehnovõrkude Ehituse OÜ 2010
Tindi tn – Uime tn piirkonna vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitorustike tööprojekt Tehnovõrkude Ehituse OÜ 2010
Magasini-Invaliidi tn kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise tööprojekt Harju Ehitus AS 2010
Veetorustiku ehitusprojekt Tallinna Sinimäe pumpla ning Iru-Loo tööstuspargi vahel* AS Esmar Ehitus 2008
Angerja MÜ vee- ja kanalisatsioonitorustike eelvoolude tööprojekt* AS M.V.Wool 2008
Peterburi tee 110 arendusala siseste ja väliste vee- ja kanalisatsioonitorustike tööprojekt* Favorte OÜ 2008
Mahtra tn 46a ja 50 vee- ja kanalisatsioonitorustike eelvoolude tööprojekt* Favorte OÜ 2008
Suurima insener-tehnilise konsultatsioonitööna oleme osalenud Ecobay arendusel „hallvee“ kasutusvõimaluste uuringu teostamisel Paljassaares. 2008

* osalemine alltöövõtjana